RUB-50

€ 23,00

RUB-50

€ 23,00

Luchfilter met rubber slang 50mm

a=50mm b=120mm c=130mm d=60mm

 

RUB-50-MINI

€ 20,00

RUB-50-MINI

€ 20,00

Luchtfilter met rubberslang 50mm voor mini car

a=50mm b=75mm c=45mm d=15mm 

 

RUB-65

€ 23,00

RUB-65

€ 23,00

Luchtfilter met rubberslang 65mm

a=65mm b=110mm c=130mm d=30mm

RUB-60

€ 23,00

RUB-60

€ 23,00

Luchtfilter met rubber slang 60mm

a=60mm b=120mm c=130mm d=30mm