4005

€ 15,00

KTM 600 4 TAKT 1984-1986 AIRCOOLED
KTM 250 1976-1977